Vilkår Eplehuset-stipendet 2017

Søknadsfrist og kåring av vinner
Søknadsfrist: 18. juni

Kunngjøring av vinner: innen utgangen av august på stipend.eplehuset.no.             
Vinneren blir kontaktet direkte.

Hvordan delta?
Du deltar ved å fylle ut søknadsskjemaet og sende det til Eplehuset. I skjemaet skal du beskrive ditt kreative drømmeprosjekt og legge ved dokumentasjon på ferdigheter og tidligere produksjon.


Viktig å tenke på når du søker

Et gjennomførbart prosjekt
Prosjektet det søkes støtte til, er utgangspunktet for vurderingen. Det er derfor smart å formulere drømmeprosjektet ditt på en klar, tydelig og oversiktlig måte, og viktig at prosjektet er gjennomførbart innenfor stipendets rammer på 50.000,- kroner.

Tidligere kreativ produksjon
Link til eller legg ved eksempler på prosjekter eller skisser du har laget tidligere, og som er relevante for prosjektet du søker støtte til.

Å se/høre hva du har laget tidligere gir juryen et inntrykk av talentet og gjennomføringsevnen din og kan bidra til å styrke søknaden.

Kriterier for å vinne:

  • Prosjektet skal realiseres med bruk av verktøy fra Eplehuset.
  • Stipendet skal brukes til å gjennomføre prosjektet søknaden er basert på.
  • Du forplikter deg til å la Eplehuset følge prosjektet underveis og tillater bruk av elementer fra prosjektet i Eplehusets egne kanaler/eller markedsføring.
  • Kun enkeltpersoner kan søke. Bedrifter, organisasjoner, klasser og annet kan ikke søke.
  • Kun amatører vil bli vurdert. Profesjonelle kreatører som i dag lever av design, foto, reklame, musikk eller programmering vil ikke bli valgt som mottaker.
  • Hvis du er under 18 år må du opplyse om dette slik at vi kan innhente samtykke fra foresatte om du skulle bli mottaker av stipendet.